Oferta

System urządzeń przejazdowych typu UP-1

Przekaźnikowo - elektroniczny system urządzeń przejazdowych typu UP 1 służy do zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi poprzez informowanie użytkowników dróg o zbliżających się do przejazdu pojazdach szynowych z jednoczesnym zamykaniem drogi zaporami drogowymi. Jest przeznaczony do stosowania na przejazdach kolejowych kategorii A

 

System może być instalowany i użytkowany

  • na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi a w szczególności na stacjach kolejowych, posterunkach odgałęźnych, szlakach kolejowych
  • na skrzyżowaniach dróg z bocznicami kolejowymi

 

System składa się z urządzeń sterująco kontrolnych oraz ostrzegawczych z elementami wykonawczymi i sygnalizacyjnymi. W skład systemu może wchodzić też telewizja przemysłowa stosowana do potrzeb zdalnej obserwacji przejazdu. System umożliwia także współpracę z urządzeniami sterowania ruchem pociągów w zakresie uzależnienia przebiegów od stanu urządzeń przejazdowych oraz na współpracę z innymi systemami sygnalizacji np ulicznej.

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753