Oferta

Sygnalizator kolejowy typu M02

Sygnalizatory świetlne przytorowe służą do wyświetlania sygnałów świetlnych opisanych w instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1), służących do organizacji ruchu pojazdów w transporcie kolejowym. Stanowią jeden z wielu elementów systemu i nie funkcjonują samodzielnie. Ponadto służą nie tylko do przekazywania obrazów sygnałów świetlnych, ale i innych informacji obrazowych, które są montowane poniżej głowicy. Mają postać tablic opisanych w obowiązujących instrukcjach pod nazwą „wskaźnik”.

 

Sygnalizatory kolejowe nowego typu M02 produkcji firmy MONAT występują w trzech opcjach:

  • sygnalizator z głowicą stałą MS (M02.1),
  • sygnalizator z głowicą ruchomą MR (M02.2),
  • sygnalizator karzełkowy MK.

 

Występują one w wersji standardowej dla toru prawego oraz niestandardowej dla toru lewego. Wszystkie sygnalizatory kolejowe, produkowane przez firmę MONAT, spełniają wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych zgodnie z instrukcją Ie-117.

 

Charakterystyka i dane techniczne:

 

Sygnalizatory świetlne produkcji firmy MONAT składają się z trzech podzespołów:

  • stalowego fundamentu,
  • masztu z postumentem dla sygnalizatorów świetlnych wysokich,
  • głowicy.

 

Wybór wersji wykonania głowicy sugeruje dla standardowych warunków posadowienia również wersję wykonania masztu z postumentem (samego postumentu dla sygnalizatorów karzełkowych) i wersję fundamentu. Można samodzielnie dobrać poszczególne elementy sygnalizatora lub zastosować nietypową konfigurację kolorów w latarni sygnałowej. Cała konstrukcja nośna (postument oraz maszt) sygnalizatora kolejowego jest cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo, dzięki czemu tworzy się powłoka ochronna znacząco wydłużająca funkcjonowanie produktu. Wszystkie pozostałe elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie galwaniczne oraz malowanie proszkowe. Do zamówienia dostarczany jest certyfikat zgodności z normą na powłoki ochronne. Ze stali nierdzewnej wykonane są daszki, tarcza tłowa, listwa wyróżniająca oraz zamki, co niweluje możliwość korodowania i ich blokowania. Cały sygnalizator wykonany jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355. Śruby i nakrętki stosowane w połączeniach są w klasie nie niższej niż 8.8. W konstrukcji obudów latarń podzielonych na komory zastosowano materiały odporne na warunki atmosferyczne (czarne tworzywo ABS), aby ograniczyć prace konserwacyjne, malarskie i podwyższyć klasę ochronności latarń do podwójnej (obudowy latarń nie wymagają uziemienia lub uszynienia). Zastosowano zintegrowane zespoły optyczne (soczewki, filtry, pierścienie łączące je w całość, uchwyty regulacyjne żarówek), aby prace precyzyjne i czasochłonne wykonać wcześniej w warunkach warsztatowych (laboratoryjnych) zamiast na wysokości, w sąsiedztwie linii pod wysokim napięciem i w pobliżu czynnych torów. Sposób montażu tarczy tłowej, daszków i zespołów optycznych pozwala na wymianę pojedynczego zespołu optycznego bez demontażu innych elementów głowicy. Transformatory komór są również wykonane w II klasie ochronności i zalane żywicą epoksydową, aby podwyższyć ich odporność na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo obsługi. Sygnalizator ma możliwość regulacji w poziomie przez obracanie całego masztu (o 8 stopni) oraz w pionie przez pochylenie latarni wraz z jej podstawą (o 7 stopni). Poprzez zastosowanie adapterów, możliwe jest umieszczenie na maszcie dowolnego rodzaju wskaźnika oraz pasa świetlnego. Na życzenie klienta producent dostarcza niezbędne przyrządy do obsługi sygnalizatora (klucze, korby), które przystosowane są do plombowania.

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753