Oferta

Komputerowy system sygnalizacji przejazdowej typu KSP-7M

Zapewnia bezpieczeństwo na dróg kolejowych z innymi rodzajami dróg lądowych (przejazdy kat .A,B,C,E,F) .

 

Może być stosowany stosowany stosowany stosowany:

  • na wszystkich typach linii kolejowych jednotorowych, dwutorowych oraz wielotorowych,
  • z torem bocznicowym, na kolejach użytku publicznego (np .PKP) oraz niepublicznego (przemysłowych i zakładowych),
  • na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych, z prędkością pociągów przewidzianą dla danej linii.

 

System KSP KSP-7M moż być powiązany i uzależniony w systemach stacyjnych i linowych (uzależnienie w Automatycznym Posterunku Odstępowym).

 

Cechy Cechy charakterystyczne charakterystyczne charakterystycznecharakterystyczne charakterystyczne:

  • przystosowany do zdalnego sterowania wielu stanowisk
  • funkcja sygnalizacji zbliżania dla systemów półsamoczynnych
  • steruje i kontroluje urządzenia wykonawcze, w tym m.in. tarcze ostrzegawcze przejazdowe (TOP)
Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753