Oferta

Dostawa

 • systemów i urządzeń SRK:
  • komputerowe stacyjne urządzenia zabezpieczenia
  • komputerowe i przekaźnikowe urządzenia zabezpieczenia przejazdów
 • rozwiązań technicznych dla kolei i przemysłu (KSIT)
 • urządzeń teletechniki (urządzenia TVP)
 • urządzeń elektroenergetyki kolejowej (EOR, oświetlenia)

Montaż

 • systemów i urządzeń SRK
 • urządzeń teletechniki (w tym światłowodowych linii transmisji)
 • urządzeń elektroenergetyki kolejowej

Inne usługi

 • wybrane usługi budowlane na kolei
 • serwis systemów i urządzeń
 • obsługa techniczna przekaźników
 • regeneracja napędów JEGD-50
 • rewitalizacja systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowych (COB 63A, SPA 1, SPA 2, SPA 2A)
USŁUGI
Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753