Oferta

System kontroli stanu izolacji torowej KSIT-1M

Urządzenie kontroli stanu izolacji torowej typu KSIT-1M służy do automatycznego automatycznego sprawdzenias stanu izolacji torowej zabudowanej w torach nalewakowych na bazie paliw (lub w miejscu przeładunkowym). W przypadku stwierdzenia zwarcia w styku izolowanym lub znacznie zaniżonej jego rezystancji urządzenie sygnalizuje tę nieprawidłowość i generuje sygnał, który uniemożliwia załączenie systemu przeładunkowego (pomp).

W ten sposób elimonowane jest zagrożenie wynikające z możliwości powstawania niebezpiecznych potencjałów elektrycznych w strefie odizolowanych torów nalewakowych w czasie procesu przeładunkowego paliw płynnych.

 

Urządzenia podstawowe:

  • szafa aparatowo - sterująca;
  • linki uziomu cystern przy stanowiskach nalewakowych;
  • styki izolacyjne w tokach szyn;
  • kable kanalizacyjne, łączące urządzenia wchodzące w skład systemu
Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753