Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas

Kontakt Ważne kontakty

Kontakt:

Gdańsk:

+48 58 721 30 32

monat@monat.pl

Katowice: 

+48 32 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

 

Sprzedaż i marketing:

Gdańsk:

+48 58 765 76 17

Katowice:

+48 500 633 322

 

Zapytania ofertowe:

Gdańsk:

monat@monat.pl

Katowice:

monat.katowice@monat.pl

 

Zamówienia:

zamowienia@monat.pl

 

Serwis/reklamacje:

serwis@monat.pl

Zgłoszenie serwisowe

Gdańsk

793 774 040

Katowice

790 531 111

 

Faktury:

faktury@monat.pl

+48 32 733 89 43

 

 

Wpis KRS 0000174144 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 51.000,00 PLN Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego 51.000,00 PLN NIP 584-020-09-33 REGON 003006753

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753