Oferta

System elektrycznego ogrzewania rozjazdu typu EOR-1M

Jest systemem trójfazowym. Służy do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez likwidację zagrożeń związanych z zaśnieżeniem i oblodzeniem rozjazdów. System EOR-1M oferuje, oprócz spełniania zasadniczej funkcji oczyszczania rozjazdów z lodu i śniegu, nowe możliwości w zakresie ogranieczenia kosztów eksploatacjim kosztów inwestycji wieloetapowych lub rozbudowy systemu.

 

System posiada dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK SA wydane na podstawie procedury SMS PW-17

 

System spełnia wymagania PKP PLK ujęte w "Wytycznych projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów - let 5".

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753