Aktualności

ŚWIADECTWO BEZTERMINOWE DLA SYGNALIZATORA KOLEJOWEGO
ŚWIADECTWO BEZTERMINOWE DLA SYGNALIZATORA KOLEJOWEGO

W dniu 28.06.2019 roku Sygnalizator kolejowy typu M02 produkcji MONAT otrzymał bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

 

Sygnalizatory kolejowe o nowatorskiej konstrukcji, występują w trzech opcjach:

  • sygnalizator z głowicą stałą MS,
  • sygnalizator z głowicą ruchomą MR
  • sygnalizator karzełkowy MK.

 

Wszystkie sygnalizatory kolejowe spełniają wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych zgodnie z instrukcją Ie-117.

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753