Aktualności

Kolejny wygrany przetarg
Kolejny wygrany przetarg

Konsorcjum firm: MONAT Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjnych
i Elektroenergetycznych PROTEL Sp. z o.o. wygrało przetarg  na  budowę urządzeń SSP kat. B w km 150,170 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 143 Kalety-Wrocław Mikołajów.

 MONAT dostarczy komputerowy system sygnalizacji przejazdowej typu KSP-7M oraz system telewizji TVIP-1M.

KSP-7M, produkowany w firmie od 2018 r., zapewnia bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg kolejowych z innymi rodzajami dróg lądowych (przejazdy kat. A,B,C,E,F). Może być stosowany na wszystkich typach linii kolejowych jednotorowych, dwutorowych oraz wielotorowych z opcjonalnym torem bocznicowym, na kolejach użytku publicznego (np. PKP) oraz niepublicznego (przemysłowych
 i zakładowych), na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych, z prędkością pociągów przewidzianą dla danej linii.

System KSP-7M może być powiązany i uzależniony w systemach stacyjnych i liniowych, w tym
w Automatycznym Posterunku Odstępowym (APO).

Jest przystosowany do zdalnego sterowania z wielu stanowisk, posiada funkcję sygnalizacji zbliżania dla systemów półsamoczynnych, steruje i kontroluje urządzenia wykonawcze, w tym m. in. tarcze ostrzegawcze przejazdowe (TOP).

Oferowany przez MONAT, system telewizji TVIP- 1M dla przejazdów kategorii B, został dopuszczony do stosowania na liniach kolejowych, zarządzanych przez PKP PLK SA w 2019 r.

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753