Aktualności

AUDYT ISO W MONAT
AUDYT ISO W MONAT

W dniach 8.05 i 17.05 br w siedzibie spółki w Gdańsku oraz w oddziale w Katowicach odbył się audyt potwierdzający utrzymanie normy ISO9001:2015.

 

Wielobranżowa i Projektowa Spółka z o.o. Monat wdrożyła w roku 2009 System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. Dzięki niemu nasza firma zapewnia  powtarzalną i oczekiwaną  jakość usług  spełniając wymagania Klientów.

 

Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie ładu organizacyjnego między innymi poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia z nimi związane, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej, korzystanie z nowoczesnych osiągnięć  technologicznych a także bieżąca weryfikacja danych i informacji pozyskiwanych     z procesów monitorowania i pomiarów zarówno wyrobów i usług, jak również procesów pozwala na spełnianie coraz wyższych standardów jakościowych świadczonych usług.

 

Od roku 2018 roku nasz System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO9001:2015 i jest potwierdzony Certyfikatem Jakości o numerze 0198 100 01679, ważnym do 21 maja 2021 roku.

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753