Sygnalizator kolejowy M02 - posiadamy dopuszczenie !

Sygnalizatory kolejowe nowego typu M02 produkcji firmy MONAT występują w trzech opcjach:

  • sygnalizator z głowicą stałą MS,
  • sygnalizator z głowicą ruchomą MR
  • sygnalizator karzełkowy MK.

Występują w wersji standardowej dla toru prawego raz niestandardowej dla toru lewego.

Wszystkie sygnalizatory kolejowe produkowane przez firmę MONAT spełniają wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych zgodnie z instrukcją Ie-117.