Aktualności

Monat zrealizuje kolejne inwestycje.
Monat zrealizuje kolejne inwestycje.

W ramach „Modernizacji przejazdu kolejowego kat. B w km 37,867 linii kolejowej nr 402 Koszalin – Goleniów z zabudową tarcz ostrzegawczych i TVU” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych PROTEL Sp. z o.o. MONAT dostarczy swoje systemy: komputerowy system sygnalizacji przejazdowej KSP-7M dla przejazdów kategorii B oraz system telewizji TVIP-1M dla przejazdów kat. B.

Kolejną planowaną tegoroczną realizacją jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na Linii Kolejowej Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice: „Doposażenie przejazdu kat. A w km 302,012 na szklaku Dąbrowa - Górnicza – Będzin linii Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice w system zbliżania pociągu do przejazdu”.  W ramach zadania zabudowane zostaną urządzenia typu KSP-7M dla przejazdu kat. A wraz z urządzeniami TVU.

Do końca roku 2020 nasza firma będzie również wykonywała prace w zakresie „Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w km 12,879 linii kolejowej 138”. Inwestycja będzie realizowana na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu. Obejmie ona dostawę, zabudowę i uruchomienie urządzeń przejazdowych dla kategorii A wraz z systemem TVU.

MONAT zmierzy się również z remontem urządzeń SSP typu SPA-2A, SPA-1, COB-63A na przejazdach kat. B. C. E w km 25,677, km 37,190, km 81,313 linii 204 Malbork - Braniewo, w km 64,146 linii 216 Działdowo - Olsztyn, w km 1,928 linii 254 Tropy - Braniewo oraz w km 311,255, km 361,109, km 370,775 linii 353 Poznań Wschód – Skandawa.

Wszystkie realizacje MONAT planuje sfinalizować w roku 2020.

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753