Kontakt

MONAT Sp. z o.o.

ul. Przyrodników 19

80-298 Gdańsk

 

tel.: (58) 721 30 32

fax: (58) 721 96 63

 monat@monat.pl 

 

NIP 584-020-09-33

REGON 003006753

biuro Katowice

ul. Boya Żeleńskiego 108

40-750 Katowice

 

tel.: (32) 203 57 06

tel:  (32) 771 00 05   /OTP/

fax: (32) 204 50 72

 

 

 

 

 

 

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy zgłaszać na adres: serwis@monat.pl 

 

Faktury w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres: faktury@monat.pl 

 

Zamówienia prosimy przesyłać na adres: zamowienia@monat.pl 

 

 

Wpis KRS 0000174144 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 51.000,00 PLN Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego 51.000,00 PLN NIP 584-020-09-33 REGON 003006753