Kierownik Produkcji - Gdańsk

                                                  

Nr ref. KP_Gdańsk 

Miejsce Pracy: Gdańsk

 

Zakres zadań

 • Planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi
 • Nadzór i koordynacja działań związanych z przygotowaniem produkcji, zaopatrzeniem i kontrolą jakości
 • Zarządzanie stanem magazynowym
 • Terminowa realizacja dostaw produkcyjnych bezpośrednio dla klienta zewnętrznego, zgodnie z zatwierdzonym planem produkcji
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych z punktu widzenia kosztów, jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • Zapewnienie poziomu jakości produkowanych wyrobów zgodnego z założeniami
 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z obowiązującymi normami jakościowymi i procedurami wewnętrznymi
 • Zapewnienie i kontrola prawidłowych warunków Bezpieczeństwa Higieny Pracy podległych pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej zgodnie z przyjętymi normami
 • Nadzór nad powierzonym parkiem maszynowym i urządzeniami technicznymi
 • Bieżące zarządzanie podległym zespołem ludzkim, organizacja i nadzór pracy
 • Współodpowiedzialność za prowadzenie polityki kadrowej w zarządzanym obszarze
 • Odpowiedzialność za rozwój, motywowanie, poziom dyscypliny pracy oraz prawidłową alokację personelu dla wymogów realizowanych zadań
 • Współpraca z innymi działami firmy
 • Współpraca w zakresie opracowania i wdrożenia strategii polityki produkcyjnej firmy
 • Monitorowanie rynku w zakresie nowości technologicznych i konkurencji związanych z zarządzanym obszarem

 

 

U Kandydatów zwracamy szczególną uwagę na:

 

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Wysoko rozwinięte kompetencje managerskie
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania (Lean Manufacturing, Six Sigma, 5S, Kaizen, itp.)
 • Wysokie rozwinięte zdolności analitycznego myślenia
 • Umiejętność sporządzania raportów i analiz wydajności produkcji
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, ustalania priorytetów w zmiennych warunkach
 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów i wypracowywania niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań

 

Oferujemy:

 

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w średniej wielkości firmie o wieloletnim doświadczeniu oraz ugruntowanej pozycji branżowej
 • Odpowiedzialne zadania i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Przyjazną kulturę organizacyjną
 • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kompetencji i wiedzy
 • Pakiet medyczny
 • Karta sportowa

 

CV proszę przesyłać  na adres poczty elektronicznej: j.piontke@monat.pl   - z dopiskiem KP_Gdańsk

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w WiP Monat (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.