Home
O Firmie

Wielobranżowa i Projektowa Spółka z o.o. MONAT działa na rynku od prawie 30 lat. Podstawowym zakresem działalności Firmy  są usługi  projektowania, produkcji, dostaw i montażu w terenie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki kolejowej  i telekomunikacji kolejowej.

 

Ważnym elementem rozwoju Spółki są  badania i konstrukcje innowacyjnych rozwiązań dla rynku kolejowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku sukcesywnie rozszerzamy swoją działalność poprzez dostarczanie indywidualnych rozwiązań na  życzenie klientów.

Czytaj więcej
Home

Nasza oferta

PROJEKTOWANIE
SYSTEMY
URZĄDZENIA I KOMPONENTY
USŁUGI

Aktualności

Kolejny semafor najnowszej generacji produkcji MONAT zamontowany na linii kolejowej
Czytaj więcej
17.08.2020
Kolejny semafor najnowszej generacji produkcji MONAT zamontowany na linii kolejowej

W ramach realizowanej inwestycji dla firmy EKO-PROFIL sp. z o.o. spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach, MONAT wykonał oraz dostarczył sygnalizator kolejowy 5-komorowy z głowicą stałą wraz z fundamentem P-10 izolowanym. Sygnalizator kolejowy został zamontowany na linii kolejowej nr 140 w Rydułtowach przy ul. Gen. Stanisława Maczka. 

Wszystkie sygnalizatory kolejowe, produkowane przez firmę MONAT charakteryzują się wysoką jakością wykonania i łatwą obsługą oraz spełniają wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych zgodnie z instrukcją Ie-117.

Sygnalizator stały produkowany jest wraz z platformą, która zapewnia komfort
i bezpieczeństwo pracy montera na wysokości. Alternatywą dla tego rozwiązania jest sygnalizator z głowicą ruchomą, będący również w ofercie MONAT, dzięki której wszystkie operacje można wykonać na poziomie gruntu.

Kolejny wygrany przetarg
Czytaj więcej
20.07.2020
Kolejny wygrany przetarg

Konsorcjum firm: MONAT Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjnych
i Elektroenergetycznych PROTEL Sp. z o.o. wygrało przetarg  na  budowę urządzeń SSP kat. B w km 150,170 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 143 Kalety-Wrocław Mikołajów.

 MONAT dostarczy komputerowy system sygnalizacji przejazdowej typu KSP-7M oraz system telewizji TVIP-1M.

KSP-7M, produkowany w firmie od 2018 r., zapewnia bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg kolejowych z innymi rodzajami dróg lądowych (przejazdy kat. A,B,C,E,F). Może być stosowany na wszystkich typach linii kolejowych jednotorowych, dwutorowych oraz wielotorowych z opcjonalnym torem bocznicowym, na kolejach użytku publicznego (np. PKP) oraz niepublicznego (przemysłowych
 i zakładowych), na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych, z prędkością pociągów przewidzianą dla danej linii.

System KSP-7M może być powiązany i uzależniony w systemach stacyjnych i liniowych, w tym
w Automatycznym Posterunku Odstępowym (APO).

Jest przystosowany do zdalnego sterowania z wielu stanowisk, posiada funkcję sygnalizacji zbliżania dla systemów półsamoczynnych, steruje i kontroluje urządzenia wykonawcze, w tym m. in. tarcze ostrzegawcze przejazdowe (TOP).

Oferowany przez MONAT, system telewizji TVIP- 1M dla przejazdów kategorii B, został dopuszczony do stosowania na liniach kolejowych, zarządzanych przez PKP PLK SA w 2019 r.

12.06.2020r. - dzień wolny
Czytaj więcej
09.06.2020
12.06.2020r. - dzień wolny

Pragniemy poinformować, że w dniu 12.06.2020r. firma Monat będzie zamknięta.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Monat zrealizuje kolejne inwestycje.
Czytaj więcej
21.05.2020
Monat zrealizuje kolejne inwestycje.

W ramach „Modernizacji przejazdu kolejowego kat. B w km 37,867 linii kolejowej nr 402 Koszalin – Goleniów z zabudową tarcz ostrzegawczych i TVU” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych PROTEL Sp. z o.o. MONAT dostarczy swoje systemy: komputerowy system sygnalizacji przejazdowej KSP-7M dla przejazdów kategorii B oraz system telewizji TVIP-1M dla przejazdów kat. B.

Kolejną planowaną tegoroczną realizacją jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na Linii Kolejowej Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice: „Doposażenie przejazdu kat. A w km 302,012 na szklaku Dąbrowa - Górnicza – Będzin linii Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice w system zbliżania pociągu do przejazdu”.  W ramach zadania zabudowane zostaną urządzenia typu KSP-7M dla przejazdu kat. A wraz z urządzeniami TVU.

Do końca roku 2020 nasza firma będzie również wykonywała prace w zakresie „Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w km 12,879 linii kolejowej 138”. Inwestycja będzie realizowana na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu. Obejmie ona dostawę, zabudowę i uruchomienie urządzeń przejazdowych dla kategorii A wraz z systemem TVU.

MONAT zmierzy się również z remontem urządzeń SSP typu SPA-2A, SPA-1, COB-63A na przejazdach kat. B. C. E w km 25,677, km 37,190, km 81,313 linii 204 Malbork - Braniewo, w km 64,146 linii 216 Działdowo - Olsztyn, w km 1,928 linii 254 Tropy - Braniewo oraz w km 311,255, km 361,109, km 370,775 linii 353 Poznań Wschód – Skandawa.

Wszystkie realizacje MONAT planuje sfinalizować w roku 2020.

Nasi partnerzy

Z nami bezpieczniej
Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753